დასუფთავება
რეგულარული დასუფთავება
გენერალური დასუფთავება
კომპლექსური დასუფთავება
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების
მიმდინარე დასუფთავება
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების
შემდგომი დასუფთავება
მრავალბინიანი საცხოვრებელი
კორპუსების სადარბაზოების
დასუფთავება
შენობის ფასადების რეცხვა/წმენდა
რეგულარული დასუფთავება
რეგულარული დასუფთავება ხორციელდება დამკვეთთან შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით საოფისე და კომერციულ ფართებში, ასევე ბინებსა და აგარაკებზე. პროფესიონალ თანამშრომელთა გუნდი დაალაგებს და დაასუფთავებს თქვენს მიერ მითითებულ ობიექტს უმაღლესი ხარისხის სითხეებით, ხსნარებით და ჰიგიენური საშუალებებით, რაც ბოლომდე უზრუნველყოფს სისუფთავეს. თქვენი სურვილის შემთხვევაში ჩვენ მოგამარაგებთ ჰიგიენური პროდუქციით.
რეგულარული დასუფთავება
გენერალური დასუფთავება
კომპლექსური დასუფთავება
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების
მიმდინარე დასუფთავება
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების
შემდგომი დასუფთავება
მრავალბინიანი საცხოვრებელი
კორპუსების სადარბაზოების
დასუფთავება
შენობის ფასადების რეცხვა/წმენდა